בקרוב יעלו הטבות חדשות
2024

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבה.

למנויים חדשים בלבד, ללא כפל מבצעים.

בכפוף לתקנון


הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.


סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בתל-אביב-יפו.

ט.ל.ח


כל ההטבות וההצעות תקפות עד התאריך 28.02.24.