מבצעים והטבות
אפריל
1-31/5/2022

תקנון זה בא להסדיר את תנאי הטבות חודש מאי 2022 של חברת גוטו גלובל מוביליטי בע"מ, בכפוף ובהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה (להלן "התקנון").


התקנון מנוסח בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.


מהות ההטבות

החל מה-1.4.2022 ועד ה-31.5.2022 יינתנו הטבות ייחודיות למנויים בשירות.


  • הטבת הצטרפות מנויים עסקיים

– הוספת 5 נהגים ללא עלות בחודש הראשון להצטרפות

– ההטבה מתייחסת למצטרפים חדשים למסלולים DRIVE ו-LITE עסקים בלבד


שונות

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו\או להאריך ו\או לקצר את תקופת ההטבות ו\או לבטלה מכל סיבה שהיא ובלבד שההודעה כאמור תופיע בעמוד הפייסבוק של החברה.


הוראות התקנון גוברות על כל הוראה אחרת בכל פרסום אחר בדבר הפעילות.


לכל תקלה ובעיה יש לפנות למוקד השירות ב-8255*


סמכות השיפוט המקומית הבלעדית לכל עניין הנוגע למבצע ו\או לפירוש הוראות תקנון זה הינה בבתי המשפט בתל-אביב-יפו.

ט.ל.ח